Yüklənir...

Yağmurlama

Yağmurlama, əslində yağışa bənzər bir suvarma üsuludur. Su borular sistemi vasitəsilə pompalanaraq dağılır və sonra havaya səpilir. Bir sıra bitkilərin suvarılmasında çiləmə sistemi daha effektiv hesab edilir.

Yağmurlama Sistemlərinin üstünlükləri:

✓ Sistemdə su itkisi olmadığı üçün suvarma suyunun az olduğu yerlərdə belə (3,5 lt/san) sudan maksimum istifadə edilir.

✓ Meyilli relyefdə (büzməli) ərazilərdə eroziyaya səbəb olmadan suvarma aparıla bilər.

✓ Su, yağışda olduğu kimi torpağa incə hissəciklər kimi verildiyi üçün digər suvarma üsulları ilə müqayisədə məhsulun 20-50% artımını təmin edir və keyfiyyətini artırır.

✓ Toxum cücərmə zamanı torpağın qaymaq bağlanması səbəbindən bitkinin torpaqdan yuxarı qalxa bilməməsini aradan qaldırır. İstismar xərclərinə və işçi qüvvəsinə qənaət təmin edilir.

✓ Torpaq dərinliyi az olan (dayaz) ərazilərdə ən ideal suvarma sistemidir.

✓ Xüsusilə dənizə yaxın yerlərdə küləyin apardığı duzlu suyun bitkilərə buraxdığı duz zərrələri, toz və zərərvericilər yağmurlama ilə yuyula bilir.

✓ Çiləmə suvarma ilə kontrollu su vermək imkanı olduğu üçün qrunt suyu (drenaj) problemi yüksək olan yerlərdə ən uyğun suvarma üsuludur.

✓ Tarla arxlarına ehtiyac olmadığı üçün əkin sahəsi artır və kənd təsərrüfatı işləri rahatlıqla həyata keçirilir.

✓ Həll olunan gübrələr fiziki əməyə ehtiyac olmadan suvarma suyu olan bitkilərə verilə bilər.

✓ Tərəvəzləri, sitrus meyvələrini, üzüm bağlarını və digər meyvə bağlarını şaxtadan və istidən qorumaq olar.