Yüklənir...

Layihələndirmə

Onur Plast MMC müştəri tələblərini kompleks şəkildə qarşılayan bir şirkətdir. Yer aldığımız sektorda böyük təcrübəyə malik olmağımız bizə layihələndirmədən başlayaraq, açar təslimə qədər bütün prosesi müstəqil formada idarə etməyimizə imkan verir.

Peşəkar mütəxəssislərdən formalaşan kollektivimiz layihələndirmə zamanı aşağıdakı detalları yüksək dəqiqliklə incələyir:

✓ Uyğun suvarma metodunun seçilməsi

✓ Su mənbəyi və suvarma suyunun xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

✓ Torpağın xüsusiyyətlərinin dəqiqləşdirilməsi

✓ Topoqrafik təhlilin aparılması

✓ İqlim şərtlərinin incələnməsi

✓ Bitki növlərinin əraziyə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi

✓ Müştərinin maliyyə imkanlarına uyğun layihənin hazırlanması